Algemene voorwaarden

Op alle coachingsdiensten van B Clear Organizing zijn de 'Algemene voorwaarden bij coaching' van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle en te downloaden via onderstaande link.

Privacyverklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als de Privacywet), die op 25 mei 2018 in werking treedt, heb ik voor B Clear Organizing een privacyverklaring opgesteld. Hierin geef ik onder andere aan welke persoonsgegevens ik van klanten verwerk, met welk doel en wat de bewaartermijn is. De privacyverklaring is als pdf-bestand te downloaden via onderstaande link.